Ochranné pomůcky

Linde uspokojuje poptávku svých zákazníků po ochranných pomůckách dodávkami kvalitních ochranných pomůcek, pomůcek pro zajištění bezpečnosti na pracovišti a pomůcek pro havarijní situace, jejichž kvalita splňuje průmyslové normy.