Pojistky proti zpětnému šlehnutí

Pojistky proti zpětnému šlehnutí jsou nepostradatelným ochranným prvkem při práci s hořlavými plyny i kyslíkem. Povinnost použít pojistky proti zpětnému šlehnutí - suché předlohy při autogenních procesech defi nuje vyhláška Ministerstva vnitra č. 87/200 Sb.