Zásady

Děkujeme Vám za návštěvu internetových stránek společnosti The Linde Group a za Váš zájem o naši společnost a produkty. Ochranu Vašich soukromých údajů bereme vážně a spoléháme se v tomto směru na vzájemnou spolupráci. Ochrana Vašeho soukromí má pro nás zásadní důležitost. Proto se rozumí samo sebou, že dodržujeme veškerá zákonná ustanovení týkající se ochrany údajů. Naši zaměstnanci jsou povinni zacházet s veškerými získanými informacemi diskrétně a zúčastňují se pravidelných školení zaměřených na ochranu a bezpečnost údajů. V dalších odstavcích Vám chceme vysvětlit, jak chráníme Vaše údaje a jaké následky pro Vás má použití našich online nabídek.

Přístupové údaje

Jestliže vstoupíte na naše internetové stránky, The Linde Group obdrží přístupové údaje, které budou uloženy pro ochranné účely a pomáhají k identifikaci. Uloženy budou následující údaje:


• Název Vašeho poskytovatele internetových služeb;


• Země, ze které na naše stránky vstupujete;


• Webová stránka, která Vás navedla na naše internetové stránky;


• Webové stránky The Linde Group, které jste navštívili;


• Hledaný výraz, který jste využili, pokud jste vstoupili do našich stránek pomocí vyhledávače;


• Použitý nástroj (webový prohlížeč, operační systém), který používáte pro přístup na naše stránky;


• Soubory, které jste si stáhli z našich webových stránek (např. PDF nebo wordovské dokumenty);


• Trvání Vaší návštěvy; a


• Datum a čas Vaší návštěvy.


Tyto údaje jsou analyzovány The Linde Group, abychom se blíže seznámili s uživateli našich stránek a vyhodnotili jejich chování. Při zpracování nevyužíváme osobní údaje.

Osobní údaje

Osobní údaje představují informaci, která je používána výslovně k určení Vaší identity. Zahrnuje informace, jako je Vaše jméno a Vaše poštovní nebo e-mailová adresa. Osobní údaje spolu s Vašimi přístupovými údaji ukládáme pouze v případě, že nám tuto informaci poskytnete dobrovolně, například jakou součást Vaší registrace, průzkumu, soutěže o ceny, poptávky po kontaktu, registraci pro zasílání informací o novinkách, nebo pro zpracování online objednávky. Kromě toho jsou osobní údaje používány pouze v nutném rozsahu a pouze k právně přípustným účelům, pokud jste s tím to využitím vyjádřili souhlas. Pro zajištění bezpečného přenosu Vašich údajů využívá The Linde Group šifrovací postupy v bezpečných oblastech. To znamená, že například komunikaci mezi Vaším prohlížečem a naším objednávkovým systémem nemůže na internetu číst nikdo jiný. Veškeré údaje jsou ukládány výlučně na zvlášť zabezpečených serverech The Linde Group v Německu. Použití našeho objednávacího systému je považováno za vyjádření souhlasu s ukládáním a použitím Vašich údajů firmou The Linde Group a jejími partnery.

Předávání osobních údajů třetím stranám

The Linde Group poskytuje některé ze svých služeb ve spolupráci s vybranými partnery. Tito partneři podléhají týmž přísným právním zásadám vztahujícím se k ochraně údajů jako The Linde Group a jsou začleněni do její koncepce ochrany údajů. Osobní údaje jsou třetím stranám poskytována pouze v následujících situacích:


• Při zpracovávání údajů týkajících se objednávek, jako jsou online objednávky; a


• V jednotlivých případech, za předpokladu, že jste s tím vyjádřili předchozí souhlas.


Doplňující informace – jako jsou například dobrovolně poskytnuté informace o Vašich přednostních oblastech zájmů – The Linde Group třetím stranám nepředává. Státním institucím a úřadům jsou tyto informace předávány pouze v rozsahu, který je stanoven úředními nařízením nebo právními předpisy.

Právo na odvolání

Pokud písemně požádáte, aby The Linde Group nebo její odpovědný zástupce Vaše osobní údaje pozměnil, přestal používat nebo vymazal, učiníme tak okamžitě. Pokud jste registrován jako uživatel, nabízíme Vám rovněž možnost si Vaše údaje zobrazit a podle potřeby je smazat nebo upravit.

Cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které jsou používány mnohými webovými stránkami v Německu i ve světě. Cookies se vytvářejí během Vašeho pobytu na stránce a jsou naším serverem umisťovány na Váš harddisk. Naše cookies neobsahují žádné informace o specifických osobách. Kromě toho můžeme cookies uložené naším serverem znovu číst pouze my, nikoli žádná další webová stránka. Mnohé prohlížeče jsou nastaveny na automatický souhlas s přijetím cookies. Pokud si nepřejete využívat výhod cookies, můžete tuto funkci na Vašem prohlížeči deaktivovat. Naše webové stránky si rovněž můžete zobrazovat bez cookies – což ovšem může omezit použití některých programů.

Jiný aktivní obsah (např. Javascript, ActiveX)

Javascript, ActiveX a ostatní prvky kontroly webových stránek a scripty, které obsahují výkonné prvky, mohou být v kteroukoli dobu z důvodů bezpečnosti s použitím Vašeho prohlížeče deaktivovány. Naše internetové stránky mohou být navigovány i bez Javascriptu.

Odkazy

Některé ze stránek The Linde Group obsahují odkazy na jiné webové stránky. Snažíme se tyto přímé odkazy kontrolovat, The Linde Group nicméně neodpovídá za obsah webových stránek, na které odkazujeme. The Linde Group rovněž neodpovídá za obsah webových stránek, které odkazují na naše stránky.

Google Analytics

Tato internetová stránka používá Google Analytics, Web Analytics služby poskytované společností Google, Inc ("Google"). Google Analytics používá soubory "cookies", které jsou textovými soubory ukládanými do Vašeho počítače, na pomoc internetové stránce analyzovat, jak uživatelé stránky používají. Informace vygenerované souborem cookie o užívání této internetové stránky budou přeneseny a uloženy na server společnosti Google ve Spojených státech.


V případě, že je na této internetové stránce aktivována IP-anonymizace, bude vaše IP adresa zkrácena do oblasti členských států Evropské unie nebo jiných stran Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa nejprve převedena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. IP-anonymizace je na této internetové stránce aktivní.


Google bude užívat těchto informací v zastoupení provozovatele tohoto webu pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv na internetových stránkách o činnosti provozovatelů internetových stránek a poskytování jim další služby související s činností na stránce a užívání internetu vůbec.


IP-adresa, kterou Váš prohlížeč převádí v rámci služby Google Analytics, nebude spojována s jinými daty Google. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že pokud to uděláte, nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky. Můžete se také odhlásit ze sledování Google Analytics, stažením a instalací Google Analytics Opt-out do Vašeho prohlížeče: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Omezení

The Linde Group si vyhrazuje právo kdykoli měnit tyto směrnice týkající se ochrany údajů v souladu se zákony a předpisy týkajícími se ochrany údajů.

Otázky a připomínky:

Máte-li jakékoli dotazy nebo doporučení týkající se ochrany údajů v The Linde Group, obraťte se, prosím, na našeho zaměstnance odpovědného za ochranu údajů pomocí e-mailu:


The Linde Group, Ombudsman pro ochranu osobních údajů


dataprotection@linde.com


Mnichov, leden 2013